Toteutuksia

Hybridikoulutus ratkaisumme auttaa asiakkaitamme kouluttamaan omaa henkilöstöään, partnereitaan ja asiakkaitaan paremmin. 

Myynnin kehitys

Räätälöidyt myyntikoulutukset toimenpiteiden ohjaamiseen

Myynnin viestinnän ja argumentoinnin selkeyttäminen

Uusien mahdollisuuksien identifiointi ja haasteiden käsittely

Muutosjohtamisen ohjelmien toteutus

Huollon kehitys

Tehokas käytön ja ylläpidon koulutus

Henkilöstön sertifiointikoulutukset ja hallinta

Jatkuva osaamisen kehittäminen

Pitkäjänteinen asiakassuhteen kehittäminen

Projekteja

Tyytyväisiä asiakkaita

Vuodesta

Hedelmällinen yhteistyö perustuu luottamukseen

Asiakkaamme luottavat meihin

Asiakkaidemme kyky luoda kilpailuetua on meille tärkeää. 
Käsittelemme toteutettavien ohjelmien sisältöjä ja osallistuja tietoja  luottamuksellisina.

Asiakkaidemme ja kumppaneidemme kouluttaminen teknologiasta ja ratkaisuista on keskeinen osa auttaessamme heitä lisäämään tuotteidemme ja palveluidemme käyttöä. Näemme interaktiivisen koulutuksen ratkaisuna asiakassuhteemme kehittämiseen ja tarjoamamme parantamiseen edelleen.

Toimitusjohtaja
Teknologia startup

Koulutusohjelmamme on lisännyt vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisen myynnin ja globaalien tuotevastaavien välillä. Olemme havainneet kohdennetumpia toimenpiteitä palveluidemme myynnin edistämiseksi, mikä on lisännyt uusien mahdollisuuksien identifiointia. Tarjouksiemme laatu paranee, koska käytettävissä olevat ratkaisut ja tarvittavat lähtötiedot ymmärretään paremmin. Itse olen myös saanut tarkemman kuvan myyntihenkilöstömme kyvyistä monissa maissa.

Globaali Service Tuotepäällikkö
Automaatio ja sähköteknologia yhtymä 

Kenttähuollon koulutus- ja liidien generointi ohjelma on käynnissä, ja mitatut tulokset osoittavat yli 5-kertaista kasvua liidien määrässä. Osallistujakysely osoittaa, että yli 85% suosittelisi ohjelmaa voimakkaasti tai erittäin voimakkaasti kollegoilleen. Haluamme ehdottomasti jatkaa ohjelmaa.

Huoltoliiketoiminnan johtaja
Suuri teollinen palvelutarjoaja

Muuta koulutus kustannuserästä lisäarvon tuottajaksi

Vuorovaikutteinen koulutus parantaa viestintää ja kehittää kestäviä suhteita osallistujiin. Koulutus mahdollistaa myös syvällisen markkinatiedon keräämisen, jota voidaan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä.

Älykäs oppimisympäristö auttaa keräämään dataa ja ymmärtämään osaamisen tasoa. Mitattavat tulokset ovat vankka perusta liiketoiminnan kriittisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelulle.